Helsenett
Helsenett / logo

Råd for god helse

Leonardo da Vincis berømte tegning er et konkret uttrykk for den nakne menneskekroppen og passer godt til en virksomhet som handler om å bidra til bedre helse. Den nye logoen er en modernisert og ytterligere forenklet gjengivelse av den Vitruviske mannen med en ren og enkel font som kler symbolet.
Helsenett hadde en logo med symbol som viste en forenklet tegning av Leonardo da Vincis "Den Vitruviske mann" fra 1487.
Helsenett driver helsenett.no som er et interaktivt helseleksikon og annonsemedium rettet mot publikum og helsepersonell. I tillegg leverer Helsenett tekst og digitale løsninger for sine kunder.
Scroll to top