Agilia
NSB Trafikkservice / navn og visuell identitet

Rene rom der folk ferdes

Vi fikk jobben med å lage nytt navn og utvikle ny visuell identitet. Gjennom arbeidsmøter og idémyldring sammen med prosjektgruppen, kom vi frem til et navn som gjenspeiler personlighet, kultur og verdier. I tillegg bidrar navnet til posisjonering av selskapet og tjenestene. Målet har vært å fremheve energi, smidighet og tilpasningsdyktighet. Selskapet er og skal være en entusiastisk, energisk, fleksibelt og fremoverlent organisasjon med evne til endring. Agilia har mange gode assosiasjoner i denne sammenhengen. Logoens utforming og farger er kraftige og energiske og underbygger det samme målet.

NSB eksisterer ikke lenger.

Derfor var det naturlig for NSB Trafikkservice å bytte navn.

Scroll to top