Bitpro
Bitpro / logo

Det ligger i skyen

April Design har tidligere utviklet både navnet og logoen til Proximo. Navnet Bitpro skulle videreføres i det nye selskapet og vi ble spurt om å bistå med design av logo. Det visuelle uttrykket i Proximos logo lever videre, men er tilpasset bokstavene i navnet Bitpro. Oransje er soloppgangens farge - en aktiv farge som passer selskapet godt.

Bitpro og Proximo fusjonerer og blir en ny ledende leverandør av skybaserte kommuikasjons- og sikkerhetsløsninger.

Scroll to top