Petroleum Geo-Services
Petroleum Geo-Services / skiltsystem

Branded environments

Vi fikk i oppdrag å utarbeide skilt utvendig og innvendig til det nye hovedkvarteret til PGS. Petroleum Geo-Services (PGS) tilbyr et bredt spekter av produkter innen seismikk. De bistår med å finne olje- og gassreserver offshore over hele verden.

God synlighet fra nøkkelposisjonene Lysaker togstasjonen og CCVest, var viktig for de utvendige skiltene.

Ved inngangspartiet tegnet vi et stort skilt i stål med bakgrunnsbelyste bokstaver.

Skilting i lokalene skal fungere på tre nivåer: informasjon, læring og dekorasjon.

Sammen med PGS teamet ble vi enige om temaet i bygget. De geologiske periodene trias, jura og kritt ble et gjennomgående konsept. Hver etasje og tilhørende møterom fikk navn etter planter og dyr som var relevante for tidsperioden. Skiltsystemet er sterkt knyttet til PGS sin merkevare og den visuelle identiteten. Foto: Ketil Jacobsen

Møterommene fikk navn etter planter og skapninger som er relevante for hver geologiske periode.

Fotograf Nick Veasey

Seismikk handler i korte trekk om å sende bølger av energi ned gjennom jordens lag, og å motta og analysere informasjonen. Gjennomsiktighet er derfor et nøkkelord, og vi valgte å bruke de vakre fotografiene til Nick Veasey for å illustrere dette.

Scroll to top