TINE
TINE / magasin

TINE tar pulsen på teknologien

Teknologiradaren 2022 identifiserer teknologitrender relevante for TINE. Den har som mål å vurdere modenheten til teknologier, ha fokus på forståelse av temaet og inspirerende bruksområder. Med dette ønsker TINE å skape engasjement rundt teknologi og et levende Norge.

April Design vant konkurransen om å utforme en helhetlig grafisk profil og et magasin som presenterer Teknologiradaren 2022.

Teknologiradaren er bygget opp av overordnede teknologitemaer med et dypdykk i utvalgte teknologier. I magasinet vil teknologienes modenhet vurderes uavhengig av potensielle bruksområder i TINE. Modenheten blir kategorisert i tre nivåer: «Vurder» (mest moden), «utforsk», og «overvåk» (minst moden).

Magasinet inneholder åtte kapitler som er tydeliggjort med sin distinkte farge. De åtte kapitlene er hentet fra radaren og innholdet er levendegjort med passende bilder og illustrasjoner.

Innholdet i Teknologiradaren er utarbeidet i TINE IT sin avdeling Arkitektur og Ny Teknologi.

Scroll to top