Aircontact Group
Aircontact Group / logo og visuell identitet

Full fart fremover

Aircontact Group er et privateid holdingselskap med lang historie. Selskapets hovedområder er luftfart, reise, offshore-, maritim- og bioteknologi. Aircontact Group ønsket å redesigne selskapets visuelle identitet til et tidsriktig formspråk. April Design fikk oppdraget med å utvikle en aktuell og fremtidsrettet identitet som virker samlende og fremstår konsistent på tvers av ulike markeder og kommunikasjonsflater.
Fire av datterselskapene har også fått nye logoer som knytter dem visuelt tettere til mormerket. Vi har oppdatert de merkantile trykksakene, PowerPoint-malen og designet ny konsernbrosjyre.
Scroll to top