Jotron / logo, visuell identitet og slagord

Verdensledende teknologi

Vi er stolte over å ha utviklet et nytt slagord og en ny og moderne visuell identitet for Jotron. Arbeidet er et resultat av workshops, og inspirasjonen til det visuelle uttrykket ligger i misjonen, navnet, ingeniørfaget og ikke minst selskapets verdensledende posisjon. Sammen med Jotron har vi utviklet flere av selskapets mange kommunikasjonsflater.

Jotron har et godt omdømme i markedet

og besluttet å revitalisere sin visuelle identitet for å tydeliggjøre et ambisiøst merke som avsender av verdensledende teknologiske produkter. Jotron har lang historie som leverandør av høykvalitets sikkerhetsprodukter og systemer til skipstrafikk, luftfart, kystsikkerhet og olje-, gass- og energisektoren over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Larvik i tillegg til kontorer og samarbeidspartnere i flere land.

Fonten Proxima Nova

er moderne og geometrisk i uttrykket og har stor fleksibilitet, noe som er viktig for Jotrons mange ulike plattformer.
Det strategiske arbeidet startet med å få innsikt i Jotrons kjerneområder og personlighet. Vi fasiliterte workshops og idémyldring med prosjektgruppen samtidig som hele organisasjonen leverte egne forslag til slagord. Med stor entusiasme sørget de ansatte for over 200 utkast som ble vurdert basert på gitte kriterier som selskapets historie, visjon og misjon. Prosessen resulterte i «Performance for Life» som inneholder både kvalitet, kompetanse og en langsiktighet både på produkt- og selskapsnivå. I tillegg til å ha livslang ytelse, er målet å redde liv. Dette gir mening både for de ansatte i organisasjonen og for Jotrons kunder.
Scroll to top