Aquamarine Subsea
Aquamarine Subsea / nettside, brosjyre og annonser

Excellence & human factor

Vi bistod Aquamarine Subsea med utvikling av den visuelle identiteten og nye bilder ble en viktig del av denne. To av flere verdier som skulle underbygges i bildestilen var "Excellence in material technology" og "The human factor". Kameraet gikk derfor tett på materialer, maskiner og mennesker. Med kort deadline mot ONS, utviklet vi nettside, selskapsbrosjyre, stillingsannonser og animasjonsfilm. Besøk nettsiden: http://www.aquamarine.no/
Aquamarine Subsea leverer innovative tjenester innen vedlikehold og reparasjon av utstyr til olje- og gassindustrien i hele verden. De ønsket å beholde eksisterende logo, men trengte hjelp til å videreutvikle den visuelle identiteten på ulike flater.

Foto: Morten Berentsen og Francisco Munoz

Scroll to top