PGS
Petroleum Geo-Services / logo og visuell identitet

Leading the way in search for new resources

PGS besluttet å revitalisere sin visuelle identitet for å tydeliggjøre merket som avsenderen av høyteknologiske produkter. Vi stod for utviklingen av visuell identitet, logo og retningslinjer for design som vi samlet i en designmanual. Argumentene for en forsiktig redesign av logoen og de andre designelementer, var å forsterke oppfatningen av et selskap med verdier som innovasjon, teknologi og kompetanse. Ansatte understreket behovet for å vise bilder av komplekse kart og tekniske detaljer. Løsningen er en moderne, klassisk logo som fortsatt kan gjenkjennes.

The PGS data library comprises around 900 000 square kilometers of 3D data

Avsender av høyteknologiske produkter

Petroleum Geo-Services (PGS) tilbyr et bredt spekter av produkter innen seismikk, og hjelper oljeselskapene å finne olje- og gassreserver offshore over hele verden.
Scroll to top