Fjellinjen
Fjellinjen / visuell identitet og årsrapport

Bompenger gir bedre samferdsel

Fjellinjen ønsket bistand til en lett oppgradering av sin visuelle identitet uten å endre logoen. Fargene til Fjellinjen er videreført, men er redusert noe i antall. Vi har fått hjelp av fotograf Ole Walter Jacobsen til å ta nye bilder. Fokuset har vært lyse og luftige motiver som i tillegg til vei, bil og trafikk, har elementer av natur. I tillegg har vi designet nye visittkort, interne flater som blant annet PowerPoint-mal og annonser som kommuniserer økte takster i bomringen.

Fornebubanen er et av samferdselsprosjektene som hovedsakelig finansieres av bompenger. 

De nye retningslinjene er samlet i en designmanual.

Fjellinjen hadde et ønske om å få frem hva bompengene har gått til. Regnskap og interessante fakta er presentert med enkle ikoner gjennom årsrapporten.

Scroll to top