Fornebu Forvaltning
Fornebu Forvaltning / logo og visuell identitet

Engasjert styreledelse

Som møteleder for flere av Norges største borettslag og nærmere 400 generalforsamlinger, har selskapet solid kompetanse. "Solid" var også et viktig ord i utviklingen av logoen. I tillegg til design av visuell identitet, har April Design også laget PowerPoint-mal og visittkort.

Fornebu Forvaltning har lang og bred erfaring med rådgivning for boligselskaper og profesjonell styre- og møteledelse.

Scroll to top